Dự án CapitaLand tại Việt Nam - chung cư Seasons Avenue